Аналітика органічного ягідного, фруктового, овочевого ринку України

Ukrainian Оrganic market Analysis

Проект Organic Business пропонує придбати чи замовити дослідження та аналітику ринку органічних товарів, аналіз ринку органічної продукції, дані ринку виробництва органічних ягід, фруктів, овочів в Україні.

Також пропонуємо дослідження ринку органічних ягід та фруктів Європи, ЄС.

The Organic Business project proposes to purchase or order research and analysis of the organic fruits, organic berries and vegetables in Ukraine.

We also offer research on the market for organic berries and fruits in Europe and EU.

Лена Дейнеко

ЛЕНА ДЕЙНЕКО
Директор
Organic Business

Звертайтесь щоб придбати чи замовити дослідження. For purchase or ordering of research, please contact

Дослідження

Research

База даних збуту органічних ягід в Україні, база компаній експортерів покупців органічних ягід в Україні та Європі

База даних містить назву, контакти (тел., ємейл).
Понад 15 компаній в Україні, понад 10 компаній в ЄС/Європі.

Тип компаній: заводи переробники органічної плодово-ягідної продукції, компанії трейдери органічної плодово-ягідної продукції, компанії експортери плодово-ягідної продукції.

Документ Excel

1500 грн.

База даних ринку виробників органічних ягід в Україні. Аналіз ринку виробництва органічних ягід в Україні

The database of organic berry producers in Ukraine. Analysis of the market for organic berries production in Ukraine

Дослідження, аналітика для вивчення ринку виробництва органічних малини, суниці та лохини в Україні. Дослідження буде корисне: потенційним покупцям, які хочуть знайти постачальника, а також самим виробникам почактівцям, які хочуть вивчити конкурентне поле, при аналізі ринку для бізнес-плану.

База даних містить основну нформацію про понад 90 виробників органічної ягоди в Україні.

3 види органічних ягід: малина, суниця садова (полуниця), лохина (голубика)
Види сортів, кількість гектарів
Контакти (ІП) виробників, назва компанії,
Регіон, місто / селище
Дані про те, чи має виробник власну переробку, заморозку
Дані про те, чи має виробник впроваджену на виробництві систему якості: HACCP, Global G.A.P. та інші.

1) Кількість операторів у регіоні
2) Площа посадок по видах ягід у регіоні (у гектарах)
3) Площа органік малини (+ сорти)
4) Площа органік суниці садової (+ сорти)
5) Площа органік лохини садової (+ сорти)
6) Перелік сортів у регіоні / гектарів

The study is designed to study the market for the production of organic raspberries, strawberries and blueberries in Ukraine.

The research will be useful: for potential buyers who want to find a supplier of organic berries in Ukraine, as well as for starters who want to learn the competitive field or as analysis for a business plan.

The database contains basic information on over 90 producers of organic berries in Ukraine.

Types of organic berries: raspberries, strawberries, blueberriesin Ukraine
Types of varieties, number of hectares
Contact (s) of manufacturers, company name,
Region, district, city / town / village

1) The number of producers of organic berries in a region
2) Area of ​​landings by types of berries in a region (in hectares)
3) Area of plantations of organic raspberry (+ varieties/hectares)
4) Area of plantations of organic strawberry  (+ varieties/hectares)
5) Area of plantations of organic blueberries (+ varieties/hectares)
6) List of varieties in the region / hectares

Data on whether the producer has his own processing, freezing

Data on whether the manufacturer has implemented a quality management systems: HACCP, Global G.A.P. and others.

Документ Excel

200 євро
200 euros

База даних ринку виробників органічних яблук в Україні. Аналіз ринку виробництва органічних яблук в Україні

 

The database of organic apples producers in Ukraine. Analysis of the market for organic apples production in Ukraine

Дослідження, аналітика для вивчення ринку виробництва органічних яблук в Україні. Дослідження буде корисне: потенційним покупцям, які хочуть знайти постачальника, а також самим виробникам почактівцям, які хочуть вивчити конкурентне поле, при аналізі ринку для бізнес-плану.

База даних містить основну інформацію про власників сучасних органічних інтенсивних яблуневих садів України, про виробників реальних партій органічних яблук в Україні.

Ви отримаєте такі дані:

Назва компанії
Область, район, місто/селище
Контактні дані (тел, ємейл)
Сорти яблук/ вид підщепи
Площа саду (у гектарах)
Обладнання для переробки
Вид сертифікація
Коментарі

Дані про те, чи має виробник власну переробку, заморозку

Дані про те, чи має виробник впроваджену на виробництві систему якості: HACCP, Global G.A.P. та інші.

Research, analytics for studying the market for organic apples production in Ukraine. The research will be useful: for potential buyers who want to find a supplier, as well as for begginers who want to learn a competitive field, for analysis of the market of organic apples in Ukraine for a business plan.

The database contains basic information about owners of modern organic intensive apple orchards in Ukraine, producers of real organic apples in Ukraine.

You will receive the following data:

The company name
Region, district, city / town
Contact information (tel, email)
Sort apples / type of stock
Garden area (in hectares)
Equipment for processing
Type of certification
Comments

Data on whether the producer has his own processing, freezing

Data on whether the manufacturer has implemented a quality management systems: HACCP, Global G.A.P. and other.

Документ Excel

200 євро
200 euros

Дослідження, аналіз ринку й тенденцій ринку органічних яблук та продукції з органічних яблук у країнах ЄС, Європи (2018 рік) 

EU, Europian Organic Apples Market Analysis, Trends, Size & Forecasts (2018)

Дослідження наразі є в стані розробки.
Продукт буде готовий у листопаді 2018

The study is currently under development.
The analytics will be ready in November 2018

To order an analysis, please contact us:
+38 (067) 103 9694, +38 (050) 944 1242
ceo@organicbusiness.com.ua

1. Word
2. PowerPoint
3. Excel

500 євро
500 euros

300 євро
300 euros

Напишите нам

Открыты к предложениям. Ответим на вопросы. Окажем помощь.