Європейські підходи до виробництва органічних ягід

Елена Дейнеко

Рекомендації європейських фахівців щодо бізнесу та виробництва органічних ягід в Україні

30 листопада — 1 грудня Organic Business за підтримки «Німецько-Українського проекту співпраці в органічному землеробстві» успішно провів Тренінг «Сучасні європейські практики виробництва органік ягід» Хочемо відзначити системність викладення матеріалу нашого міжнародного спікера. Патрік Стефані (Patrick Stefani), співробітник Швейцарськоо інституту FIBL, по кожній з 3 культур, яким був присвячений тренінг — органічні малина, суниця садова, лохина, — виклав послідово та системно опис дій по вирощуванню максимального врожаю від підбору садівного матеріалу до збирання врожаю.

Також спікер розказав про нові міжнародні тенденції на ринку ягід і фруктів — концепція «сталого розвитку».

Які додаткові аспекти також будуть визначальними у майбутньому?

— Більш висока прозорість виробництва

— Ефективніше використання води та інших природних ресурсів, менше споживання енергії

— Біорізноманіття та увага до навколишнього середовища

— Кращі умови для робітників (заробітна плата, години роботи, начання..)

 

Що стає важливим для європейських покупців:

Кількість: достатня, щоб було доцільно виходити на великий ринок

Логістика: своєчасне постачання (планування обсягів), стабільні партії протягом року

Візуальна якість: нульова чи низька кількість дефектів та чужорідних елементів

Проведення аналізів: залишки пестицидів, радіонукліди…

Сертифікація відповідно до стандартів: органічних, Global G.A.P. …з часом…дотримання цих стандартів принесуть виробнику ВИЩІ ЦІНИ.

В якості підсумків Патрік Стефані назвав такі основні кроки для початку органічного вирощування:

 1. Аналіз власних сильних та слабких сторін

кошти та ризики, компетенція, ґрунт, час, робоча сила

 1. Оцінка можливостей та загроз — ринки, тип фруктів, якість, стандарти, ціни, ризик невдачі
 2. Контакти з дилерами
 3. Підготовка економічного розрахунку та бізнес-плану
 4. Підготовка ґрунту та ділянки
 5. Посадка, догляд, збір врожаю, реалізація

Експерт підкреслив фактори, з яких треба починати вступ до бізнесу на виробництві органічних ягід:

 1. Необхідна висока продуктивність на одиницю площі
 2. Висока трудомісткість (багато ручної праці)
 3. Готовність до великих ризиків (погодні, захист рослин, ринкові)
 4. Маркетинг: ягоди швидко псуються, високі вимоги до логістики, потрібен холодний ланцюг постачання та швидка реалізація
 5. Високі вимоги до організації процесу збирання врожаю (працевлаштування, гнучкість)
 6. Високі капіталовкладення : захист насаджень від несприятливих погодних умов, витрати на посадку
 7. На якісну продукцію – висока ціна
 8. Важливо! Необхідним є високий професіоналізм.

 

Відкриті запитання, який має задати собі виробник перед стартом:

Чи є попит та чи є надійний партнер у сфері реалізації?

Чи можливе органічне вирощування для певних сортів?

Забезпечення прибутку: чи можливо отримувати стабільний та достатній прибуток?

Чи можливе виробництво, за умови оптимальних зусиль (у порівнянні з інтенсивною технологією вирощування)?

Чи можливо досягти оптимальної прибутковості?

 

Як основні стратегії для підтримання хорошого стану рослин названі такі:

Важливо: Зменшення потреби у застосування хімічних препаратів (обприскуванні) à Необхідні непрямі методи

 До посадки

Хороше розташування, оптимальні ґрунти, підготовка ґрунту, контроль ґрунтових шкідників

Вибір сортів та здоровий посадковий матеріал

Планування (схема посадки, зрошення, гряди, плівка..)

Захист від несприятливих погодних умов — накриття (сіра гниль, сонячні опіки, град, дощ, мороз…)

 1. Після посадки

Система зрошення та збалансоване живлення

Боротьба з бур’янами

Сприяння життєдіяльності природних організмів

 1. Біологічний захист рослин

«Традиційний» захист (проведення обприскувань)

Видаліть ймовірне джерело інфікування

Важливі рекомендації для високої продуктивності:

 1. Правильний вибір сортів
 2. Технологія вирощування (тунелі, мульчування…)
 3. Якісний посадковий матеріал
 4. Покращення родючості ґрунту.

Головні висновки:

 1. Україна має прекрасний потенціал для виробництва органічних ягід
 2. Органічний означає (для споживачів): корисний продукт, краще для навколишнього середовища
 3. Що необхідно: сертифікація (Bio (Органік), Global GAP інші), якість (аналіз, відсутність забруднення)
 4. Що важливо: стійкий розвиток, соціальний аспект (GRASP), екологічність (біорізноманіття, навколишнє середовище)
 5. Висока ціна: сезон, стабільні об’єми та якість (імідж)
 6. Здорові рослини: в основному, завдяки плануванню та ретельній підготовці ґрунту
 7. Добрива та пестициди лише зі списму вирощуванні.

**************

Рекомендации европейских специалистов по бизнесу и производства органических ягод в Украине

30 ноября — 1 декабря Organic Business при поддержке «Немецко-Украинского проекта сотрудничества в органическом земледелии» успешно провел Тренинг «Современные европейские практики производства органик ягод». Хотим отметить системность изложения материала нашего международного спикера. Патрик Стефани (Patrick Stefani), сотрудник Швейцарськоо института FIBL, по каждой из 3 культур, которым был посвящен тренинг — органические малина, земляника садовая, голубика, — изложил последовательного и системно описание действий по выращиванию максимального урожая от подбора посадочного материала до уборки урожая.

Также спикер рассказал о новых международных тенденциях на рынке ягод и фруктов — концепция «устойчивого развития».

Дополнительные аспекты также будут определяющими в будущем?

— Более высокая прозрачность производства

— эффективное использование воды и других природных ресурсов, меньше потребления энергии

— Биоразнообразие и внимание к окружающей среде

— Лучшие условия для рабочих (заработная плата, часы работы, начання ..)

 

Напишите нам

Открыты к предложениям. Ответим на вопросы. Окажем помощь.